Annica Edwall
Född 1971 i Nyköping

Handen som verktyg för idéer, tankar och känslor. Den inre kreativitetens förlängning till en mer påtaglig, fysisk form i uttryck av en tavla, skulptur, skål eller installation.
En splittrad och nyfiken person kan inte begränsa sin upptäcksfärd till endast ett material, idéerna och behovet avgör teknik och uttryck och mitt skapande rör sig mellan drejskivan, staffliet, leran, glaset, pappret och pennan, kameran och fotolabbet,  rummet, tingen, mitt inre och min omvärld.

Därför att inte hålla på känns otänkbart, det handlar om ett stort behov, ett slags syre, att få ge uttryck och avtryck, att ständigt få vara i en kreativ process, i dialog med sitt inre, reflektera, över sig själv, livet, tiden, världen, det vackra och sköna, det hemska och smärtsamma. Vara närvarande.

Utställningar 2009

 • galleri Kretsen, Södertälje
 • öppet hus på Torps säteri

Utställningar 2008

 • Sörmlandssalongen, Nyköping
 • Galleri hAndmadE

Tidigare i urval

 • Konstfrämjandet, Eskilstuna
 • Sörmlandssalongen, Nyköping
 • Konstforum, Norrköping
 • Formverk, Nyköping

Inköpt av

 • Nyköpings Kommun
 • Landstinget, Södermanland
 • Svenska Handels

www.svenskakonstnarer.se/galleri/annica

 

 
hAndmadE Bryggeriet, Behmbrogatan 5 611 34 Nyköping tel 070-642 71 71 annica@handmadenykoping.se